tisdag, juni 03, 2014

Stopp för visumansökningar?!?

Från flera immigrationsagenter i Sydafrika har vi nu fått information om att det fr o m med igår, den 2 juni, är helt stopp för inlämnande av visumansökningar till Home Affairs i Sydafrika!! Det hela skedde helt utan förvarning och agenterna är totalt rådvilla och har inte fått någon som helst information eller förvarning om stoppet från Home Affairs.

Det går i dagsläget alltså inte att få klarhet i hur länge detta stopp skall vara, men det finns de som gissar att det kan ha att göra med att en outsourcing av visumverksamheten verkar vara på gång. Enligt dessa källor ska den nya organisationen ta över visumhanteringen den 20 juni i Kapstaden (andra datum finns för andra delar av landet) och det skulle kunna vara det datum då hanteringen kommer igång igen. Låt oss hoppas det.

Huruvida stoppet även gäller inlämning av visumansökningar i den sökandes hemland, t ex i Sverige, är oklart. Men man kan väl utgå ifrån att även om ansökan kan lämnas in här så lär den inte kunna hanteras/registreras av Home Affairs förrän stoppet är hävt.

 HÄR finns mer information!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar