fredag, november 11, 2016

Sydafrikanska nationalsången


För två år sedan publicerade vi en del fakta om den sydafrikanska nationalsången, KLICKA HÄR för att läsa det inlägget, där vi berättade om hur sången tillkom, vilka språk den sjungs på och varför den är så lång.

Av vår vän Jim Hunneyball (sydafrikan som bott länge i Sverige med sin svenska fru Marie) har vi nu fått en svensk översättning av sången som vi gärna vill dela med er alla. Här kommer originaltexten på fem olika språk, och den svenska översättningen.

Nkosi sikelel' iAfrika
Maluphakanyisw' uphondo lwayo,
Yizwa imithandazo yethu,
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo.
Morena boloka setjhaba sa heso,
O fedise dintwa le matshwenyeho,
O se boloke, O se boloke setjhaba sa heso,
Setjhaba sa South Afrika - South Afrika.
Uit die blou van onse hemel,
Uit die diepte van ons see,
Oor ons ewige gebergtes,
Waar die kranse antwoord gee,
Sounds the call to come together,
And united we shall stand,
Let us live and strive for freedom,
In South Africa our land.

Gud bevare Afrika
må dess ära lyftas högt
Hör våra böner,
bevare oss Gud, dina barn.
Vi ber dig Gud, bevara vårt land,
hjälp oss att lösa alla konflikter.
Skydda oss, skydda vårt land,
landet Sydafrika – Sydafrika.
Ur det blåa i vår himmel
ifrån djupet i vårt hav
över våra eviga berg
där klipporna ger svar
ljuder ropet att förenas
och enade skall vi stå.
Låt oss leva och verka för frihet
i Sydafrika vårt land.Och kan den HÄR lilla go'a tvååriga rugbysupportern lära sig nationalsången på alla fem språken så vore det väl katten om inte vi skulle kunna göra det också!

HÄR kan ni lyssna på en något mer traditionellt framförd nationalsång av fina Soweto Gospel Choir (håll ut tills de tackat färdigt, det kommer ett härligt rytmiskt efterspel på slutet).

Letar ni efter ett trevligt och mycket centralt beläget guesthouse med svensktalande personal inne i Stellenbosch stad så kan vi varmt rekommendera Jim och Maries utmärkta och mycket populära boende Hunneyball House (klicka på namnet så kommer ni till deras web).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar