onsdag, maj 24, 2017

Arvsskatt för svenskar i utlandet

Känner du till att Sydafrika fortfarande har arvsskatt? Den gäller dock bara oss svenskar bosatta i Sydafrika under vissa speciella förutsättningar, och man får också göra schablonavdrag från förmögenheten innan arvsskatt utgår. Detta kan man som juridisk expert skriva mycket om, och vi är inga experter. Däremot vill vi gärna dela med oss av ett inlägg vi nyligen läste på nätet.

I den digitala utgåvan av SvD kunde vi läsa en fråga om detta som ställdes till SvD:s expert inom arvs- och familjerätt, Caroline Elander. Eftersom man måste vara prenumerant för att läsa informationen publicerar vi frågan och svaret här, men vill samtidigt påpeka att det är viktigt för var och en att själv stämma av med en jurist vad som gäller i det egna fallet.

Arvsskatt för utlandssvensk avgörs inte av svensk lag

Hej! Jag undrar om du kan förtydliga hur man kan slippa arvsskatten via testamente? Jag bor i Finland och enligt finsk lag måste jag betala skatt i Finland på arv från utlandet när jag är bosatt och skattepliktig i Finland, trots att jag och min familj är svenska medborgare. Jag tycker att det är absurt att jag som svensk måste betala skatt till Finland på något som mina svenska föräldrar (som inte har någon anknytning till Finland) lämnar efter sig i Sverige. Jag är gift med en finländare och är därför bosatt i Finland.

Caroline Elander: Den nya arvsförordningen trädde i Sverige i kraft den 17 augusti 2015 och gäller som huvudregel arvet efter personer som avlider efter detta datum. Av arvsförordningen framgår uttryckligen att skattefrågor inte omfattas av förordningen. Arvsförordningen styr exempelvis frågor som vilket land som ska ha rätt att ta upp frågor om arv efter en avliden person, vilket lands lag som ska tillämpas på arvet så att man vet vem eller vilka personer som har rätt att ärva den avlidne, och om testamenten upprättade efter den avlidne uppfyller de krav som ställs på testamenten.

Om frågan om skatt på arv ska utgå eller inte beror som huvudregel på var man har sitt hemvist och var man är skattepliktig för sina övriga inkomster. Det är troligtvis därför som Finland anser att du ska betala arvsskatt där. Fortsätter du att bo och ha hemvist i Finland är det därför med största sannolikhet finsk lag som bestämmer om du ska betala arvsskatt eller inte. Per dagens datum utgår, som du känner till, skatt på arv i Finland.

Du kan därför inte med stöd av arvsförordningen välja vilket lands skatterätt som ska tillämpas på din skyldighet att betala arvsskatt eller på arvet efter dig. Det spelar därför ingen roll om du skriver ett testamente där det står att exempelvis svensk lag ska tillämpas vad gäller din eller dina arvingars skyldighet att betala arvsskatt eller ej. Detta kommer att avgöras av det lands lag där du anses vara skattepliktig.

Dock kan du, eftersom du är svensk medborgare men bosatt i Finland, inför framtiden välja att svensk lag ska tillämpas på arvet efter dig. Genom att göra ett aktivt val i denna del blir det mer förutsebart för dina arvingar den dag du går bort. Gör du inget lagval i denna del kommer finsk lag, förutsatt att det är där du har hemvist när du går bort, tillämpas på arvet efter dig.

Caroline Elander är jurist med specialitet inom familjerätt och arvsrätt. Hon driver sedan 2016 Elander Advokatbyrå och är advokat sedan 2011. Caroline Elander har föreläst inom familjerätt och arvsrätt på Uppsala Universitet.

Observera att ovanstående svar är anpassat efter den aktuella frågeställningen och att det inte i något avseende är ämnat att vara en uttömmande redogörelse för gällande rätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar