tisdag, februari 20, 2018

Glasögonprojektet kör vidare


Årets "Glasögonprojekt" är i full gång i kåkstaden Kayamandi som ligger i Stellenbosch.
Vi har hittills genomfört tre av totalt fem så kallade "Spec Days", det vill säga kostnadsfria syntester på kåkstadsinvånare med synproblem.

Teamet, med våra oumbärliga optiker Bettan och Janne i spetsen, gör som vanligt ett mycket bra jobb och har redan genomfört drygt 300 tester där de allra flesta fått anpassade glasögon direkt. 12 personer som vi tyvärr inte kunnat hjälpa på plats har vi istället remiterat vidare till vår samarbetspartner, den lokala optikern JP van Zyl på NuVisionSport i Stellenbosch.

Hos fyra andra personer, varav två sexåriga flickor, har våra optiker upptäckt medicinska ögonproblem. Tack vare ett mångårigt mycket gott samarbete med ögonläkare Doctor Nico van Helsdingen i Somerset West kan vi remitera dessa patienter till honom.

På alla glada Kayamandibors och hela teamets vägnar vill jag framföra ett stort och varmt tack till alla er som på olika sätt bidrar till vårt "Glasögonprojekt" med begagnade glasögon, ekonomiska bidrag och genom att ställa upp och jobba under våra "Spec Days".  Ett extra stort tack riktar vi till "Fredagsgolfen" som är huvudsponsor till projektet.
                                 
                           

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar