lördag, juni 06, 2020

Negativa upplevelser av Watercircles Caravan Clubs skadereglering


Nu har våra värsta farhågor besannats. Och det bereder oss verkligen ingen glädje att få rätt i den här frågan.

Vi hade en mailväxling med en av de högsta cheferna på försäkringsbolaget Watercircles Caravan Club i februari där vi uttryckte vår förvåning och irritation över att de, endast några månader efter att vi och många andra i vår svenska Sydafrika-koloni blivit nya kunder, hade dubblerat dagspremien för förlängning av reseskyddet trots att vi vid tecknandet fått helt andra löften och summor. Vi uttryckte då även en farhåga att de skulle hantera eventuellt framtida skadereglering lika "yvigt". Den chef jag mailväxlade med skickade ett mycket upprört svar i starka ordalag som han senare bett om ursäkt för. So far so good – or bad, för det dubblerade priset kvarstår förstås oförändrat. HÄR kan ni läsa vårt tidigare blogginlägg om det.

Men nu har flera av våra vänner i kolonin ansökt om skadeersättning från bolaget, för skador av olika slag som inträffade under den gångna säsongen i Sydafrika. Då visar det sig tyvärr att precis det vi var rädda för nu är ett faktum. Ingen av de ”svensk-sydafrikaner” vi talat med har upplevt en lika dålig reseskadehandläggning hos något annat bolag som hos Watercircles Caravan Club! 

Här är några exempel på företagets skadereglering:

* Skaderegleraren efterlyste flera gånger dokument och underlag som redan skickats in både fysiskt och digitalt. 

* Skaderegleraren valde att använda dagens växlingskurs på 0,51 trots att kunden skickat skriftligt bevis på att ha betalat 0,66 vid skadetillfället. Efter några upprörda mail backade bolaget till slut och betalde ut rätt summa.

* Watercircles Caravan Club kräver skriftligt läkarintyg på att försäkringstagaren varit helt frisk 3 månader innan avresa till utlandet för att bevilja ersättning för akut sjukdom. Det här är onödigt administrativt krångel som ingen av oss upplevt hos andra försäkringsbolag där det alltid har räckt med ett sanningsintygande.

* Bolaget vill inte ersätta en akut tandskada om inte kunden kan lägga fram bevis på att lagningen var provisorisk. Eftersom lagningen fortfarande håller lär det inte bli någon ersättning. Även detta är ett krav på skriftliga bevis som ingen av oss tidigare fått från andra bolag.

* För att få ersättning för förlorat bagage måste man kunna bevisa var och när man köpt ett visst plagg. Kontoutdrag räcker inte eftersom där ju bara framgår tid, plats och pris - inte exakt vad man handlade. Här kan vi t ex jämföra med Dina Försäkringar och If, som flera av oss har färska erfarenheter från, där man förstås gärna emotser kvitton på inköpen men i brist på dessa väljer att tro kunden på dennes ord.

* Företaget har också lyckats med konststycket att få SAMTLIGA av oss att uppfatta att man med tillägget Resextra (som gör att hemförsäkringen uppgraderas till sk Superhem) slipper självrisken på 1 500 kr vid eventuell skada under resan. Men det hävdar nu bolaget är felaktigt uppfattat och inte är applicerbart på skador som understiger 1500 kr. Den reservationen har ingen av oss uppfattat när försäkringen tecknades, och då är det ju uppenbarligen så att Watercircles Caravan Club behöver förtydliga sin information om tilläggsförsäkringen.

Sammantaget har skadehanteringen från Watercircles Caravan Club präglats av ifrågasättanden, beviskrav och ältande om småsummor. 
Det är de skadedrabbade i vår bekantskapskrets överens om. En väl fungerande skadehantering är ju det allra viktigaste för oss kunder när oturen är framme. Den avvägning som var och en nu måste göra som kund är om det utökade reseskyddet på 90 dagar (isf 45 dagar som de flesta andra försäkringsbolag inkluderar) uppväger det elände som våra vänner nu har fått genomlida när de drabbats av olika typer av skador under utlandsvistelsen. Från vad vi hört lär det bli många kunder ur vår grupp som inte vågar ta denna risk framöver och väljer att lämna bolaget vid nästa årsförfallodag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar