söndag, april 06, 2014

Att spela golf på människan ursprungsboning

Från vännen Thomas B har vi fått följande mycket spännande inlägg från en resa till Pinnacle Point, där man både kan spela bra golf och besöka en världsunik grotta. Klicka på "Läs mer >>" om du vill läsa hela den intressanta artikeln. Stort tack, Thomas!

Fyra dagars vistelse på Pinnacle Point med familjerna Gunilla och Göran A och Gunilla och Janne T gav detta året en extra krydda på tillvaron. När på tisdagen Janne, Siv, Gunilla T och Göran (89 slag-42 p) spelade golf var Gunilla A och jag och lyssnade på Peter Nilssen. 1997, innan golfbanan kunde byggas, fick han myndigheternas uppdrag att inventera och värdera markens arkeologiska värde enligt Sydafrikansk lag. Han fann ett antal grottor, bl a grottan PP13B, där det sedan 2002 varit utgrävningar i flera omgångar under ledning av professor Curtis Marean från Arizona University. Ett antal forskare från olika länder deltar. Hur det går till kan man under 8 min se på youtube HÄR. Golfklubbens hemsida har också ett bra avsnitt om arkeologi.
Golfbanan är byggd med en särskild teknik. För att banans bevattning och gifter inte ska förstöra de arkeologiska lämningarna flyter banan som en ö ovanpå marken. Allt vatten samlas upp och avleds och grottan är fylld av skyddande sandsäckar. Ett antal olikfärgade plasthinkar samlar fortlöpande upp takdropp för analys.
Utgrävningarna var en världssensation. Lämningarna som ”skalades” fram visar att grottan beboddes för 164 000 år sedan och är den äldsta kända sammanhållna boplatsen för Homo Sapiens. Under den glaciala perioden år 190 000 till 125 000 var den en av de platser där Homo Sapiens överlevde. Afrika var kallt torrt och ofruktbart. Djur och människor trängde så långt söderut man kunde komma och en liten grupp Homo Sapiens lyckades överleva. Enligt genetikerna är mänsklighetens ursprungliga genpool inte större än 1000 personer. När klimatet ändrades erövrade denna afrikanska människa hela världen. Hur, var, när och varför detta skedde är en helt annan historia.
Grottan grävdes ur sandstenen för 400 000 år sedan. Datering har skett på sediment inifrån grottan som öppnar sig mot öster med en öppning på 8 meter och ett djup på 30 meter. Grottöppningen ligger 15 meter över nuvarande havsnivå och höjden över havet har gjort att den” överlevt” miljöväxlingar under årtusenden. Mellan år 195 000 och 125 000 förelåg jordisk istid (glacialperiod). För 162 000 år sedan och under några tusen år förelåg en tillfällig avsmältning (interglacialperiod). Kusten var då bara 3 km avlägsen och grottan kom i bruk. Vattnet sjönk sedan ytterligare men när vattnet steg igen för 120 000 år sedan togs grottan på nytt i bruk under 30 000 år. Grottan är inte färdigutgrävd. Peter N tror att den kanske var bebodd redan för 180 000 år sedan. Med stor sannolikhet har många lägre liggande grottor spolats rena av havsvattnet och ett antal boningar försvunnit under vattnet. Revet utanför Cape Agulhas har utpekats som trolig bosättning när vattnet var som lägst och världen som kallast.

Den kalla Agulhasströmmen möter här Indiska oceanens Bunguelaström vilket ger ett rikt marint liv med mycket protein. Grottan är världens första där man vet att shellfish, säl och val konsumerats. Alla dessa ingredienser innehåller höga halter av Omega 3 som anses viktig för vår hjärnas tillväxt. Sammantaget visar utgrävningarna på första kända konsumtionen av shellfish och tidigast kända an-vändning av ockra och avancerad värmeteknik vid framställning av finare stenverktyg.

För 90 000 år sedan förseglades grottan av en stor sanddyn och förblev så i 50 000 år. Erosion eller jordbävning öppnade den igen. Personligen tror jag inte på jordbävning eftersom Afrika är mycket jordbävningssäkert. Ännu idag kan fiskare söka skydd där. Peter berättade hur han sett en fiskare skära upp en sandsäck, hälla ut sanden och stoppa fisk i säcken. All sand är fri från frätande syror och ditfraktad för hand. Det ligger ett tjockt lager med säckar över outgrävda delar av grottan eftersom man är rädd för att den mänskliga girigheten ska förstöra fyndplatsen och bevakningen är ett problem. Vi människor är egoistiska rövare som gärna vill ha fina saker att skryta med i hemmet. Angokor och Maccio Piccio är i det avseendet bra exempel på vad massturism kan ställa till med. Bara små kontrollerade grupper får besöka utgrävningsstället med guide. När allt är utgrävt har man planer på att göra fyndplatsen mer tillgänglig med modern teknik. Mossel Bays kommun kommer säkerligen att inrätta ett museum över denna sin unika fyndplats. Vår grupp bestod av tre italienare och två svenskar. Om man besöker Pinnacle Point för att spela golf och är grottintresserad kan man klicka på Historical Cave på golfklubbens hemsida så blir ni kontaktade. Bättre använda tre timmar för R325, varav merparten går till finansiering av PP13B projektet, kan man inte tänka sig. Det tycker i vart fall Gunilla A och Thomas B.

Grottan är ett National Heritage och man ansöker nu om att få grottorna runt Sydafrikas kust klassade som World Heritage. Alla blir det säkert inte men PP13B är den äldsta och högst klassade.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar