söndag, april 26, 2020

När kan vi återvända till Sydafrika?

Många av oss börjar redan nu fundera på när vi ska kunna återvända till Sydafrika efter den svenska sommaren. Detta är ju i dagsläget väldigt svårt att få klarhet om och vi kan förstås bara spekulera löst, men vi har ändå följande funderingar:

Genom lockdown har Sydafrika uppenbarligen lyckats väl med att fördröja coronavirusets spridning i nationen, platta ut kurvan som annars skulle blivit sjukvården helt övermäktig, och givit myndigheterna en bättre möjlighet att förbereda sig och bygga upp större sjukvårdskapacitet för att kunna ta emot alla som insjuknar framöver. Man har också fått mer tid att se och lära från pandemierfarenheter gjorda i andra delar av världen där förloppet redan hunnit betydligt längre.

På detta sätt har hela förloppet senarelagts i Sydafrika. I presidentens tal i torsdags framgick det att man nu kommer att reglera den fortsatta situationen genom att gradvis lätta på lockdown-restriktionerna och trappa upp samhällsaktiviteterna. Detta gör man i fem olika nivåer, så kallade "alert levels". För närvarande befinner sig hela nationen i Alert Level 5 (full lockdown) och kommer den 1 maj att gå över i Level 4 som medför några mindre lättnader, strikt reglerade av olika förhållningsregler som är under utarbetande och kommer att kommuniceras i den kommande veckan. Beroende på hur virusspridningen utvecklar sig och hur man kapacitetsmässigt ligger till inom sjukvården kan myndigheterna sedan komma att deklarera olika alert levels för de nio provinserna, och till och med olika distrikt och samhällen, från tid till annan. Dessa levels kan både komma att höjas och sänkas för att försöka reglera mängden människor som insjuknar samtidigt.

Om ni missade presidentens tal i torsdags kan ni klicka på bilden nedan för att se en 27 min lång video av talet. Som vanligt är Cyril Ramaphosa en strålande retoriker och han verkar ha samlat ett kompetent kristeam omkring sig för att lotsa Sydafrika genom pandemin.

De som vill läsa talet nedskrivet istället hittar det genom att KLICKA HÄR.

Vi har hört vissa experter uttala sig om att det kan dröja så långt som till september månad innan kulmen på pandemin är nådd i Sydafrika. Med andra ord börjar det också stå klart för oss att det kommer att finnas en risk att det kan dröja till långt in på hösten, och kanske till och med in på den svenska vintern, innan vi får möjlighet att återvända till Sydafrika. Denna prognos förstärks även av det faktum att internationell flygtrafik mellan Sverige och Cape Town bara kommer att tillåtas under förutsättning att Sydafrika, eller i alla fall provinsen Western Cape eller Cape Town, befinner sig i Alert Level 1. Och dit ser det dessvärre ut att vara en mycket lång väg i dagsläget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar