måndag, december 21, 2015

PADS-projektet, statusuppdatering nummer 12: nu startar vi Etapp 3 och 4!


Nu var det ett tag sedan vi berättade om vad som är på gång inom PADS-projektet. Här kommer senaste nytt.

Etapp 3
I början av månaden berättade vi om det fantastiska bidraget som vi blivit beviljade från danska Lauritzen-fonden: hela 50 000 danska kronor, motsvarande ungefär R110 000, har skänkts till vårt projekt! Genom detta stora bidrag kan vi direkt säkra det vi döpt till Etapp 3: föga förvånande har det visat sig att ALLA flickor i "våra" två high schools i kåkstaden Kayamandi utanför Stellenbosch kämpar hårt för att ha råd med mensskydd. I de två etapperna hittills har vi försett ungefär hälften av flickorna i skolorna med PADS-kit. Det tredje delprojektet syftar nu till att även förse resterande flickor med var sitt kit, och även de flickor som kommer att börja high school nu i januari när det nya läsåret startar. Totalt rör det sig om en beställning av 670 PADS-påsar (300 st till Makupula Secondary School och 370 till Kayamandi High School). Bidraget från Lauritzen-fonden räcker till hela 550 flickor! Resterande 120 PADS-påsar kan vi finansiera genom de bidrag som redan inkommit till PADS-projektet från er alla. Stort och varmt TACK för er generositet!


Etapp 4
Men ni har varit ännu mer generösa än så! PADS-projektet har i dagsläget grundplåten till finansiering av ytterligare en high school i vårt närområde, och denna gång vill vi vända oss till en high school med färgade afrikaans-talande elever. Med assistans av några olika hjälporganisationer kommer vi att välja ut den skola som har störst andel kvinnliga elever i behov av ekonomisk stöttning, och där kommer vi att genomföra Etapp 4 av PADS-projektet under början av nästa år. Men ni kan redan nu hjälpa oss att hjälpa flickorna genom att sätta in ett bidrag till projektet. Alla bidrag är lika välkomna, stora som små.
PADS-projektets konto och bankgiro 
För R200, motsvarande ca SEK 120, ger ni en flicka ett kit som räcker hela hennes tid på high school. PADS-projektets eget konto och bankgiro är samma som tidigare, dvs:

- ICA-banken kontonummer 9272 2682192 (kontoinnehavare Samira Wingårdh-Waenerlund)
Bankgiro 5299-9869 är kopplat till kontot ovan, och då är det OCR 927226821928 som gäller.

Ingen som arbetar med PADS-projektet tar betalt för sitt arbete, och administrativa kostnader som bankkostnader och transporter/lagerhållning av PADS-påsar etc. betalas av oss, Samira och Björn. Varenda donerad krona går således helt oavkortat till inköp av dessa kit till flickorna! 

1 flicka = R200 eller SEK 120
5 flickor = R 1 000 eller SEK 600
10 flickor = R 2 000 eller SEK 1 200

TACK kära vänner!

Tillsammans gör vi STOR skillnad!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar